MERKE EN SPORE

‘n Tydjie gelede het ek die voorreg gehad om Winchester toe te gaan. Ek ken die plek net van die bekende sixties song wat die New Vaudiville Band gesing het: “Winchester Cathedral….”

Winchester Cathedral

Indrukwekkende geskiedenis wat die plek het. Een ding wat egter by my vasgesteek het, was die sleutelfigure deur die eeue heen. Mense wie se gesag, inspirasie en naletenskap vandag nog daar te siene is. Maar meer nog, die verganklikheid van daardie eens indrukwekkende persoon. Die persoon self. Stof tot stof. Daai klomp ou grafte wys dat almal maar uiteindelik dieselfde geëindig het of hy nou ‘n man van aansien was of ‘n bedelaar.

Vandag trap ons voetspore en maak ons ons merk en veg ons ons gevegte en môre  is ons, saam met Koning Alfred (wat ‘n merkwaardige man!) en Dingaan en Tsar Alexander  ‘n hopie stof (laasgenoemde twee natuurlik nie van Winchester nie).

King Alfred the Great

Wat agterbly, is die merke wat ons gemaak het.

Party van daai ouens (en meisies) daar by Winchester se merke is afskuwelik, ander weer bewonderingswaardig. Soos die skryfster Jane Austen wat in die katedraal begrawe is. En die duiker William Walker wat vanaf 1906 tot 1912 elke dag onder die watervlak gewerk het om die katedraal se fondasies te red. Vandag word hy onthou as die man wat die bekende katedraal van ineenstorting gered het.

Ja, so maak ons daagliks ons merk. En ek wonder hoe ons onthou gaan word…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s